Flip book element

Giao diện Website Tin tức – Báo chí – ChuyenWeb.vn

5.000.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Giao diện Website Sức khỏe – Làm đẹp – ChuyenWeb.vn

7.000.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Giao diện Website Sáng tạo – Truyền thông – ChuyenWeb.vn

5.000.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Giao diện Website Ô tô – Xe máy – ChuyenWeb.vn

6.000.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Giao diện Website Tuyển Dụng – ChuyenWeb.vn

8.000.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Giao diện Website giáo dục – ChuyenWeb.vn

5.500.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Giao diện Website điện thoại di động – ChuyenWeb.vn

5.000.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Giao diện Website mỹ phẩm- ChuyenWeb.vn

6.000.000 

Chi phí trên bao gồm:

Thiết kế Logo theo đặc trưng riêng
Thiết kế và xây dựng Website
Điều chỉnh thiết kế cho đến khi hoàn thiện
Tập huấn, hướng dẫn sử dụng
Miễn phí tên miền trong 01 năm đầu
Miễn phí Hosting trong 01 năm đầu
Bảo trì, bảo hành trong 01 năm đầu tiên
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Đặc biệt: Hỗ trợ vận hành suốt đời cùng Chuyên Web.VN
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.